Know How AWW վիրտուալ դասարան

Know How AWW վիրտուալ դասարան
Դարձրե՛ք Ձեր Ճամփորդությունն առավել հետաքրքիր

Անգլերենի / ֆրանսերենի / ռուսերենի արագացված 1-2 ամսյա դասընթաց.

– սովորում եք ամենուրեք մեր վիրտուալ դասարանում

– սովորում եք բազմաբնույթ հետաքրքիր նյութերով

– խնայում եք Ձեր ժամանակը

– ստանում եք մեր աջակցությունը նաև ճամփորդելիս

—-

երկուշաբթիից կիրակի, ժամը 09:00-23:00
1 ժամ տևողությամբ դասի արժեքը 2,500 դր

գրանցվել՝  knowhowaww.wix.com/online/registration 
մանրամասներ՝ 094783993

When connecting with the company, please mention armproduct.am as a source of information.
4234

Warning: Could not find direction(s). in /home/armproduct/public_html/wp-content/plugins/posts-to-posts/core/query-post.php on line 16
Go Back