Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/armproduct/public_html/index.php:13) in /home/armproduct/public_html/wp-content/plugins/qtranslate/qtranslate_core.php on line 71

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/armproduct/public_html/index.php:13) in /home/armproduct/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Armproduct http://www.armproduct.am Հայկական բիզնես տեղեկատու, մարկետինգ, գովազդ, b2b տեղեկատու, e-mail մարկետինգ, sms ցրում Fri, 28 Jun 2019 19:54:07 +0000 am-AM hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.4 ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ԷյԷմ http://www.armproduct.am/targmanich-am-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87-%d1%8d%d0%b9%d1%8d%d0%bc-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b9-%d5%a7%d5%b5%d5%a7%d5%b4/ http://www.armproduct.am/targmanich-am-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87-%d1%8d%d0%b9%d1%8d%d0%bc-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b9-%d5%a7%d5%b5%d5%a7%d5%b4/#respond Fri, 07 Jun 2019 07:16:43 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39937  

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ԷյԷմ

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Արցախի պող. 

Հեռախոս: +374-99-54-32-13; +374-94-16-77-77

Էլ հասցե: info.targmanich@mail.ru

Վեբ-կայք:  www.targmanich.am

Facebook: Targmanich.am-Translator-Թարգմանիչ

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/targmanich-am

Ղեկավար: Աստղիկ Հակոբյան

Հիմնադրման տարեթիվ: 2019 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Ուրբաթ

Աշխատանքային ժամեր: 09:00 – 17:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Թարգմանչական ծառայություններ
]]>
http://www.armproduct.am/targmanich-am-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87-%d1%8d%d0%b9%d1%8d%d0%bc-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b9-%d5%a7%d5%b5%d5%a7%d5%b4/feed/ 0
ԱՐՏ ՀԱՈՒՍ Ուսումնական Կենտրոն http://www.armproduct.am/art-house-educational-center-%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b0%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/ http://www.armproduct.am/art-house-educational-center-%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b0%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/#respond Mon, 20 May 2019 13:42:13 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39922  

ԱՐՏ ՀԱՈՒՍ Ուսումնական Կենտրոն

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Աբովյան փող․ 33/3

Հեռախոս: +374-10-54-34-55; +374-77-54-34-55; +374-43-54-34-551

Էլ հասցե: arthouseininfo@gmail.com

Վեբ-կայք: www.arthouse.am

Facebook: Art House;  Լեզվի Կենտրոն Արտ Հաուս/ Language Center Art House

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/art-house

Ղեկավար: Լիլիթ Կարապետյան

Հիմնադրման տարեթիվ: 2009 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Շաբաթ

Աշխատանքային ժամեր: 10:00 – 20:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Ուսումնական Կենտրոն
]]>
http://www.armproduct.am/art-house-educational-center-%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b0%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/feed/ 0
ԷՅ ՋԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  http://www.armproduct.am/ag-translation-service-%d5%a7%d5%b5-%d5%bb%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/ http://www.armproduct.am/ag-translation-service-%d5%a7%d5%b5-%d5%bb%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/#respond Mon, 20 May 2019 12:23:05 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39912  

ԷՅ ՋԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Թումանյան փող․ 8

Հեռախոս: +374-96-88-85-71

Էլ հասցե: zakaz@agtranslate.ru

Վեբ-կայք: www.am.agtranslate.ru

Facebook: Էյ Ջի թարգմանչական ընկերություն

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/ag-translation

Ղեկավար: Գևորգ Ջիվանի Սիմոնյան

Հիմնադրման տարեթիվ: 2011 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Ուրբաթ

Աշխատանքային ժամեր: 10:00 – 18:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Թարգմանչական ծառայություններ

]]>
http://www.armproduct.am/ag-translation-service-%d5%a7%d5%b5-%d5%bb%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/feed/ 0
ԷԼԵԿՏՐՈ http://www.armproduct.am/electro-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be-%d5%a7%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8/ http://www.armproduct.am/electro-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be-%d5%a7%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8/#respond Mon, 20 May 2019 11:30:55 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39900  

ԷԼԵԿՏՐՈ

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան

Հեռախոս: +374-10-25-05-55

Էլ հասցե: shop2electro@gmail.com

Վեբ-կայք: www.electro.am

Facebook: Electro.am

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/electro

Ղեկավար: 

Հիմնադրման տարեթիվ: 2015 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Շաբաթ

Աշխատանքային ժամեր:10:00 – 19:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Էլեկտրոտեխնիկական  սարքավորումների ինտերնետ-խանութ
]]>
http://www.armproduct.am/electro-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be-%d5%a7%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8/feed/ 0
ՊՐՈՖ ՌՈՈՒԴ http://www.armproduct.am/prof-road-%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%86-%d5%bc%d5%b8%d5%b8%d6%82%d5%a4/ http://www.armproduct.am/prof-road-%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%86-%d5%bc%d5%b8%d5%b8%d6%82%d5%a4/#respond Tue, 07 May 2019 12:40:57 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39869  

ՊՐՈՖ ՌՈՈՒԴ

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Բաբայան փող. 22/19

Հեռախոս: +374-94-75-81-66

Էլ հասցե: profroad001@gmail.com

Վեբ-կայք:

Facebook: ProfRoad

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/prof-road

Ղեկավար: 

Հիմնադրման տարեթիվ: 2000 թ․

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Շաբաթ

Աշխատանքային ժամեր: 10:00 – 19:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Ասֆալտապատում և Բարեկարգում
]]>
http://www.armproduct.am/prof-road-%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%86-%d5%bc%d5%b8%d5%b8%d6%82%d5%a4/feed/ 0
ԱՆԻ Ուսումնական կենտրոն http://www.armproduct.am/ani-learning-center-%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/ http://www.armproduct.am/ani-learning-center-%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/#respond Sun, 05 May 2019 12:59:09 +0000 http://www.armproduct.am/?p=39871  

ԱՆԻ Ուսումնական կենտրոն

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Մոսկովյան փող. 3 (Հ.Աճառյան համալսարան 1-ին հարկ)

Հեռախոս: +374-77-24-25-50

Էլ հասցե: anilearningcenter@gmail.com

Վեբ-կայք: 

Facebook: Անի ուսումնական կենտրոն

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/ani-learning

Ղեկավար: Անի Հարությունյան

Հիմնադրման տարեթիվ: 2018 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Շաբաթ

Աշխատանքային ժամեր: 09:00 – 19:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Ուսումնական կենտրոն
 • Օտար լեզուների ուսուցում

]]>
http://www.armproduct.am/ani-learning-center-%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/feed/ 0
ՖԻՆՍ Հաշվապահական և ուսումնական կենտրոն http://www.armproduct.am/fins-accounting-%d6%86%d5%ab%d5%b6%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/ http://www.armproduct.am/fins-accounting-%d6%86%d5%ab%d5%b6%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/#respond Wed, 13 Mar 2019 19:40:31 +0000 http://www.armproduct.am/?p=16241 ՖԻՆՍ Հաշվապահական և ուսումնական կենտրոն

Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Պարոնյան փող. 9, բն. 12

Հեռախոս: +374-60-52-50-25; +374-77-65-40-00; +374-77-52-50-75

Էլ հասցե: info@fins.am

Վեբ-կայք: www.fins.am

Facebook: Financial Solutions

Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

www.armproduct.am/fins

Ղեկավար:  Արմինե Արտուշի Ավագյան

Հիմնադրման տարեթիվ: 2011 թ.

Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Կիրակի

Աշխատանքային ժամեր: 09:00 – 22:00

 

 • Ընդհանուր գործունեություն
 • Հաշվապահական ծառայություններ և բիզնես խորհրդատվություն, դասընթացների կազմապերպում
 • ]]> http://www.armproduct.am/fins-accounting-%d6%86%d5%ab%d5%b6%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/feed/ 0 Էյ Վի Հաշվապահական ընկերություն http://www.armproduct.am/av-accounting-%d5%a7%d5%b5-%d5%be%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/ http://www.armproduct.am/av-accounting-%d5%a7%d5%b5-%d5%be%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/#respond Wed, 27 Feb 2019 10:38:59 +0000 http://www.armproduct.am/?p=37420  

  Էյ Վի Հաշվապահական ընկերություն

  Հասցե: Հայաստան, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Հատիսի փող. 1/30/10 

  Հեռախոս: +374-41-46-60-60

  Էլ հասցե:  avaccfirm@gmail.com

  Վեբ-կայք:

  Facebook: AV Accounting հաշվապահական ընկերություն

  Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

  www.armproduct.am/av-accounting

  Ղեկավար: 

  Հիմնադրման տարեթիվ: 

  Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Ուրբաթ

  Աշխատանքային ժամեր: 09:00 – 18:00

   

  • Ընդհանուր գործունեություն
  • Հաշվապահական ծառայություններ

  ]]>
  http://www.armproduct.am/av-accounting-%d5%a7%d5%b5-%d5%be%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/feed/ 0
  ՀԱՅ ԼԵՎԼ http://www.armproduct.am/haylevel-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%ac%d5%a5%d5%be%d5%ac/ http://www.armproduct.am/haylevel-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%ac%d5%a5%d5%be%d5%ac/#respond Wed, 27 Feb 2019 08:30:17 +0000 http://www.armproduct.am/?p=37398  

  ՀԱՅ ԼԵՎԼ

  Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Նաիրի Զարյան փող. 73/1

  Հեռախոս: +374-77-12-51-74

  Էլ հասցե: haylevel3@gmail.com

  Վեբ-կայք: www.haylevel.am

  Facebook: Hay Level

  Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

  www.armproduct.am/haylevel

  Ղեկավար: 

  Հիմնադրման տարեթիվ: 

  Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Ուրբաթ

  Աշխատանքային ժամեր: 10:00 – 19:00

   

  • Ընդհանուր գործունեություն
  • Վեբ կայքերի մշակում
  • ]]> http://www.armproduct.am/haylevel-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%ac%d5%a5%d5%be%d5%ac/feed/ 0 ԷԱՐԹ ՏԱՏՈՒ ՍԱԼՈՆ ՍՏՈՒԴԻԱ http://www.armproduct.am/earth-tattoo-salon-studio-%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d5%b6/ http://www.armproduct.am/earth-tattoo-salon-studio-%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d5%b6/#respond Sun, 10 Feb 2019 19:50:29 +0000 http://www.armproduct.am/?p=12410 ԷԱՐԹ ՏԱՏՈՒ ՍԱԼՈՆ ՍՏՈՒԴԻԱ

   EARTH Tattoo Salon Studio 1

   Հասցե: Հայաստան, ք. Երևան, Հանրապետության փող. 49

   Հեռախոս+374-10-56-13-13; +374-55-10-99-21; +374-96-56-13-13

   Էլ հասցե: tattooearth@mail.ru

   Վեբկայքwww.earthtattoo.com

   Facebook: EARTH Tattoo Salon – studio

   YouTube: VAHE TATTOO MASTER(EARTH TATTOO SALON)055109921

   Վեբ էջ www.armproduct.am-ում:

   www.armproduct.am/earth-tattoo-salon-studio

   Ղեկավար: Վահե Խաչատրյան

   Հիմնադրման տարեթիվ2013 թ.

   Աշխատանքային օրեր:  Երկուշաբթի – Կիրակի

   Աշխատանքային ժամեր11:00 – 21:00

    

   • Ընդհանուր գործունեություն
   • Մասնագիտացված ​​  ՏԱՏՈՒ և պիրսինգ ծառայություններ՝
   • Տատու և պիրսինգ
   • Ականջի դակում
   • Սպիների ծածկում
   • Հին դաջվածքների փոփոխում
   • Գունավոր դաջվածք
   • 3D
   • Մկանային
   • նաև ուսուցում  եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան,
   • տրվում է եռալեզու վկայական  կնիքով
   • Դաջվածքի և պիրսինգի ցանկացած պարագաներ, ապարատներ, ներկեր և աքսեսուարներ վաճառք
   ]]>
   http://www.armproduct.am/earth-tattoo-salon-studio-%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d5%b6/feed/ 0